Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
25. října 2020 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Barbieri Pietro se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Barbieri Pietro a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Barbieri Pietro souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Barbieri Pietro shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Barbieri Pietro také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Barbieri Pietro automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Barbieri Pietro využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Barbieri Pietro.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Barbieri Pietro, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Barbieri Pietro nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Barbieri Pietro doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Barbieri Pietro. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Barbieri Pietro nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Barbieri Pietro a rodinu webů Barbieri Pietro.

Použití osobních informací

Barbieri Pietro shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Barbieri Pietro a k poskytování služeb, o které jste požádali. Barbieri Pietro také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Barbieri Pietro a jeho přidružených částí. Barbieri Pietro vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Barbieri Pietro neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Barbieri Pietro Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Barbieri Pietro může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Barbieri Pietro a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Barbieri Pietro nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Barbieri Pietro udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Barbieri Pietro za účelem zjištění, jaké služby Barbieri Pietro jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Barbieri Pietro, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Barbieri Pietro prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Barbieri Pietro nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Barbieri Pietro a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Barbieri Pietro nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Barbieri Pietro používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Barbieri Pietro nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Barbieri Pietro, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Barbieri Pietro nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Barbieri Pietro zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Barbieri Pietro uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Barbieri Pietro vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Barbieri Pietro nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Barbieri Pietro na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2007   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation